Kullanım Koşulları

1.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI  
1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen
aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı
kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan
bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2.Bu “PORTAL”ın sahibi Dünya Ticaret Merkezi B1 Blok K:3 No:178
Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim ATAK BARTER 3K ATAK TİCARİ DANIŞMANLIK
LTD.ŞTİ (Bundan böyle kısaca "ATAK BARTER " olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da
sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler ATAK BARTER 3K
ATAK TİCARİ DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ tarafından sağlanmaktadır.
1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz
olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her
gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu
sözleşme içinde belirtilen koşulları "ATAK BARTER " "KULLANICI"ya herhangi bir
ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler
periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.
"ATAK BARTER " tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği
“PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve
tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 27/07/2021 tarihinde en son değişiklik
yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi
tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Site Kullanım
Koşulları" ayrıca, "ATAK BARTER " hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya
ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü
"Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
2. TANIMLAR
2.1. SİTE         : "ATAK BARTER " tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli
hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.ATAK BARTER
.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün
olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI     : “PORTAL”a ve/veya "ATAK BARTER VERİTABANI"na çevrimiçi
(on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK        : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet
sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara
ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK        :  “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi,
yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. "ATAK BARTER ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin
"KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "ATAK BARTER
VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan;
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları
"ATAK BARTER "e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her
türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet
sayfaları.

2.6.  ATAK BARTER VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı,
tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "ATAK BARTER "e ait olan 5846 Sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. "ÜYE"         : "ATAK BARTER " tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "ATAK
BARTER " tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak;
"ATAK BARTER "in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu
hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği
elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".
2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “PORTAL” dahilinde "ATAK BARTER " tarafından sunulan
özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "ATAK BARTER " ile
"ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay
neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir
parçası olan elektronik sözleşme. "ATAK BARTER ", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik
ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına
sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri
düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.
3. ATAK BARTER HİZMETLERİ 
3.1. "ATAK BARTER ", "ÜYE"ler tarafından "ATAK BARTER VERİTABANI"na yüklenen
içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak
suretiyle "ATAK BARTER VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL”
üzerinden "ATAK BARTER "e ait arayüzler tarafından  görüntülenebilmesini temin
etmektedir.
3.2. "ATAK BARTER ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin
“PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine;  ilanlarını
yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve
verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya
"ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL”
dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma  gibi işlemleri “PORTAL”
dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
3.3. "ATAK BARTER ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin
“PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL”
içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini
sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme
hizmetleri vermektedir.
3.4.  "ATAK BARTER ", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve
yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "ATAK
BARTER "e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL”
dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim
kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.
3.5. "ATAK BARTER ", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere,
beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara
ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli
kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.6. "ATAK BARTER " tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde
belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "ATAK BARTER " tarafından
sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda

belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "ATAK
BARTER "in yetkisi dahilindedir. "ATAK BARTER " bu yetkisini herhangi bir bildirimde
bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir. 
4. ATAK BARTER PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem
yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem
ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "ATAK BARTER VERİTABANI"na yüklenen
"İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
"ATAK BARTER ", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir
koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu
"İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
4.3.  "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel
ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri
çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri
ile gerekse de başka yollarla "ATAK BARTER " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak
rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler
tarafından  oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "ATAK BARTER "in,
işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "ATAK BARTER " çalışanlarının, şubelerinin ve
yöneticilerinin, "ATAK BARTER " yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "ATAK BARTER "e “PORTAL” dahilinde kendileri
tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve
taahhüt etmektedirler. "ATAK BARTER ", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından
"ATAK BARTER "e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen,
değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve
içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle
yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ATAK BARTER
"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve
taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. "ATAK BARTER ", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde
erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.
"ATAK BARTER ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden
kullanabilir.
4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "ATAK BARTER "in talep ettiği değişiklik ve/veya
düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "ATAK BARTER " tarafından
talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "ATAK
BARTER " tarafından yapabilir. "ATAK BARTER " tarafından talep edilen değişiklik
ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında
yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.
4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa
eden eden "ÜYE" veya "ATAK BARTER "in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak
kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "ATAK BARTER ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda
Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca
"Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "ATAK BARTER ", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili
mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla
"KULLANICI"ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili
mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve
saklamaktadır.
4.11. " ATAK BARTER ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle
ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla
mükelleftir.
4.12. "ATAK BARTER ", “PORTAL”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler
tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri
hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir,
bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "ATAK BARTER " aynı zamanda;
kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP
adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser)
tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler
sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek
maksadıyla yoğun şekilde "ATAK BARTER VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır.
Bu yasağa uymayarak "ATAK BARTER VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken
kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu
varsayılarak ATAK BARTER tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı
veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "ATAK BARTER
"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi
hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "ATAK
BARTER ’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "ATAK BARTER ARAYÜZÜ"nün 
"ATAK BARTER "in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi,
işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "ATAK
BARTER ’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "ATAK BARTER sitesi dışında başta
internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.17.  ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel
veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "ATAK BARTER "in yazılı
izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve
ifşa edilemez.
4.18.  "ATAK BARTER VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen
veya tamamen ATAK BARTER ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka
veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve
kullanımına açılamaz.
5.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından
sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "ATAK BARTER
VERİTABANI", "ATAK BARTER ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer
kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "ATAK BARTER "in telif haklarına tabi

çalışmaları olarak anılacaktır) ""ATAK BARTER "'e ait ve/veya  "ATAK BARTER "
tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "ATAK BARTER
" hizmetlerini, "ATAK BARTER " bilgilerini ve ""ATAK BARTER "’in telif haklarına tabi
çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya
başkasının "ATAK BARTER "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek
hakkına sahip  değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "ATAK BARTER "
tarafından sarahaten  izin verilen durumlar haricinde "ATAK BARTER "in telif
haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş
çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde "ATAK BARTER " tarafından sarahaten
yetki verilmediği hallerde "ATAK BARTER "; "ATAK BARTER " hizmetleri, "ATAK
BARTER " bilgileri, "ATAK BARTER " telif haklarına tabi çalışmaları, "ATAK BARTER "
ticari markaları, "ATAK BARTER " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı
başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"ATAK BARTER ", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal  Kullanım
Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal
Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik
kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  kullanıcının tek taraflı beyanları ile
değiştirilemez.
7.    MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ATAK BARTER " işbu "Portal
Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç
ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar,
"ATAK BARTER " açısından,  gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt
addedilmeyecek veya bu durumlar için "ATAK BARTER "in herhangi bir tazminat
yükümlülüğü doğmayacaktır. 
"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ATAK BARTER "in
gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.
Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi
durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal
Kullanım Koşulları"  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru
bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku
uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın
hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  "ATAK BARTER " tarafından “PORTAL” içersinde ilan
edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme

hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""ATAK BARTER ",
dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler
versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı
tarihte yürürlüğe girer.